top of page
  • Forfatterens bildeRonald Gabrielsen

Er Jesus kul nok?


Et «slogan» jeg har hørt blitt brukt en del i forbindelse med det å nå ut til mennesker med Evangeliet er ordtaket «Gjør Jesus attraktiv!». Selv om jeg absolutt er for å nå mennesker med Evangeliet, har denne setningen fått meg til å tenke litt.


Hva betyr det å gjøre Jesus attraktiv? Jeg forstår hva som ofte legges i det, men samtidig tror jeg det er en liten fare med tanken om at Jesus skal GJØRES attraktiv. Trenger Jesus å GJØRES attraktiv? Og et annet spørsmål er: «Hva er det som gjør Jesus attraktiv?».


Er det noe ved Jesus som skal forandres, slik at Han blir mer attraktiv for det moderne mennesket? Eller er Jesus allerede attraktiv, fordi Han har noe det moderne menneske trenger? Dette er et viktig spørsmål, og hvordan man besvarer disse spørsmål avgjør hva man mener med å gjøre Jesus attraktiv.

Må Jesus modifiseres?

Nå tror jeg ikke mange kristne direkte sier at Jesus må modifiseres, for å lettere bli akseptert av det moderne menneske. Men i et forsøk på å gjøre Jesus mer attraktiv, er det mange som justerer budskapet i frykt for å støte folk vekk.


Ting som synd, helvete og dom blir fort feiet under teppet, og nåde, kjærlighet og godhet blir løftet frem som hoved kjernen i budskapet. Nåde, kjærlighet og godhet er absolutt en del av budskapet, men problemet kommer når vi bevist unnlater å snakke om ting vi tror kan være politisk ukorrekt. Når vi gjør det, justerer vi det budskap Paulus sa var «Guds kraft til frelse» (Rom 1:16), og da står vi i fare for at budskapet mister sin kraft.


Evangeliets budskap er ikke «tidsbestemt», og forandres ikke i takt med kulturelle trender. Det er et evig budskap, og hos Jesus er det ingen «skiftende skygge» (Jak 1:17). Han er «i går og i dag den samme — ja, til evig tid» (Heb 13:8). Det betyr ikke at vi ikke kan bruke nye virkemidler for å formilde budskapet, eller nye historier folk lettere kan kjenne seg igjen i. Men budskapet må ikke forandres.

Hva gjør Jesus attraktiv?

I Evangeliene ser vi at Jesus uten tvil var attraktiv for enkelt mennesker. Matteus 9:10 sier at det «... kom mange tollere og syndere og satte seg sammen med Ham ...» og selv om Jesus visste godt at Sakkeus og hans vennegjeng var «syndere», hindret det ham ikke i å si «... Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må Jeg ta inn i ditt hus ...».


Det var jo nettopp slike ting som gjorde at Fariseerne anklaget Jesus for å være «... tolleres og synderes venn ...» (Luk 7:34). Men Jesus gjorde det veldig klart at Hans mål for å være sammen med «tollere og syndere», var for å frelse dem (Luk 19:10) — ikke for å vise dem at Han var like kul som dem.


Jeg tror ikke Han tiltrakk seg «tollere og syndere» fordi de så at Han, i likhet med dem, drakk vin — eller fordi Hans klesstil var tidsriktig. Jeg tror de så at Jesus hadde noe de trengte, og jeg tror de så noe ekte i Ham — noe som var annerledes en Fariseernes hykleri. Om vi ønsker å gjøre Jesus attraktiv, må det være fordi vi hjelper folk til å se at Jesus kan tilby noe de trenger — nemlig tilgivelse for synd. Selv om folk generelt er innforstått med at de ikke er fullkomne, tror jeg ikke folk generelt virkelig forstår deres behov for tilgivelse.


Relevant kristendom

Jesus er absolutt relevant for det moderne menneske, men det er ikke fordi Han er «kul». Om man prøver å fremstille Jesus som «kul» kommer man fort på avveier, for da blir fokuset å TILPASSE Jesus. Når det å tilpasse blir fokuset, er det veldig lett å justere budskapet, slik at det er mer tilpasset dagens kultur.


Det vi heller burde gjøre er å belyse den virkelige grunnen til at Jesus er relevant. Når folk ser hvorfor Jesus er relevant i dag, da blir Jesus attraktiv — ikke fordi Han er kul, men fordi Han tilbyr noe ingen andre kan tilby — nemlig tilgivelse for synd.

Bibelens Jesus

Jeg har hørt folk si, at grunnen til at dagens menigheter tømmes for unge mennesker er fordi kirkene må gjøres mer moderne. Det er kanskje noe sant i dette, men vi trenger mer enn moderne menigheter om vi ønsker å nå Europa.


Når Jesus sier at vi er jordens salt, så legger Han til at «... hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene.» (Matt 5:13).


Kan det være at vi, i vårt forsøk på å justere budskapet som skulle være «Guds kraft til frelse», har mistet kraften og at vi derfor ikke lenger er relevante for verden rundt oss. Det er tusenvis av Europeere i dag som har dype åndelig lengsler, men de søker ikke til kirkene. Hvorfor? Fordi de assosierer kirken med historie og religion, men ikke med åndelig liv. Men Bibelens Jesus har både liv og kraft til å frelse.144 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page