bible.jpg

Viktigheten av Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er ikke kun et teologisk emne, men en hjelper Jesus sa vi som trodde på Han skulle få. En hjelper som gjør oss i stand til å leve Jesus livet i hverdagen. Hvis Jesus sa at de første disiplene trengte Den Hellige Ånd, så trenger vi denne hjelperen ennå mer.

Hva er vekkelse?

Det skjedd et disconnect mellom vårt bilde av hva vekkelse er, og hva Gud tenker når det kommer til vekkelse.​ Vi fokuserer på resultatet av vekkelse, og tenker at det er dette som er vekkelse, men ønsker ikke å snakke så mye om det som resultatet er et resultat av. Mirakler, tegn og under er absolutt Guds vilje, men det er noe som kommer før disse ting — og er vi like interessert i det som vi er i tegn og under.

Ønsker vi virkelig vekkelse?

Vekkelse er at våkne, og det at våkne er ikke alltid behagelig. Fordi mange har blitt for komfortable med status quo, ønsker de ikke vekkelses forkynnelse. Men Jesus kommer ikke tilbake for å hente en sovende brud — ønsker vi å være klar for den tid som kommer må vi være våkne.

Taler fra bønnekonferanse den 24. februar

Nå i den 20.-22. Mai er det ny bønne konferanse og du kan melde deg til ved å ringe Gavelstad Gjestegård på telefon 33155959

Døpt i Ånd og ild

Noe av det som kjennetegner vekkelse er at kristne blir vekket fra sin åndelige søvn. Dette fører til en ny overgivelse, hvor den Hellige Ånd kommer med sin ild og renser bort all verdslighet og ting som ikke behager Gud. I dette budskap taler Jan Ernst Gabrielsen om behovet for en ny dåp i Ånd og Ild, hvor vi tillater Den Hellige Ånd og rense bort de ting i vårt liv som ikke behager Gud.

logo-black-big.png

Jan Ernst Gabrielsen taler om hvordan feil forståelse av kristen enhet har ført til en konfliktskyhet som har lammet kristne ledere i Norge.

Gud taler gjennom drømmer

I Bibelen er det mange eksempler på at Gud talte til mennesker gjennom drømmer, men taler Han fortsatt gjennom drømmer? Alle drømmer vi, men jeg tror vi kan være enige om at mange av våre drømmer ikke er fra Gud — hvordan kan vi da lære oss å skjelne? I denne undervisningen tar Ronald Gabrielsen frem noen av de ganger Gud talte til mennesker i drømmer og ser på hva vi kan lære av disse eksemplene.

Gud taler gjennom sitt ord

Som kristen burde det være normalt å oppleve at Gud taler til oss, men mange kristne opplever ikke at Gud taler til dem — ikke fordi Han ikke taler, men fordi de ikke er klar over hvordan Han taler. Gud taler på mange forskjellige måter, men Han vil aldri motsi sitt eget ord. Derfor er det viktig å studere Guds ord, om man ønsker å høre Gud tale 

Evangeliet om Guds rettferdighet.png
100745834_10158123285186352_2679479321147473920_n.jpeg

TUNGETALE

Logo-APP-WonByOne.png

WonByOne er en app laget med hensikten å vise deg sannhetene i Bibelen på en enkel og forståelig måte

app-store.png
google-play-badge-2.png

Tungetale blir av mange sett på som dårskap, men det er ikke uvanlig for Gud å gjemme sin velsignelse i ting som for denne verden kan virke som dårskap. Men selv om tungetale kan virke som galskap, viser faktisk vitenskaplige undersøkelser at de som jevnlig praktiserer tungetale er mer mentalt stabile. I denne første undervisning kommer vi også inn på hva tungetale er og at Bibelen taler om forskjellige former for tungetale.

Livets orskjellige sesonger

Livet har mange forskjellige sesonger, og ofte arbeider Gud med oss i disse sesonger. I dette budskap taler Ronald Gabrielsen om det å kjenne hvilken sesong du er i, og hva Gud ønsker du lære. Hoved fokuset i dette budskap er hva Gud ønsker å lære oss i "ørkensesonger".

Jesus er vår grunnvoll 

Ingen bygning er sterkere enn det grunnvollen er og det samme er sant når det kommer til vårt åndelige liv. Bibelen nevner selv noen emner som den definerer som grunnleggende, og disse emner er spesielt viktig for vår åndelige utvikling. Men grunnvollen som disse emner bygges på er ikke teologi eller doktriner, men en relasjon til en person — Jesus Kristus.

Det er tid for å våkne opp
4 ting profeten Daniel kan lære oss

Daniel er en av Bibelens store helter og det en del ting vi kan lære av ham i den tid vi lever nå. I denne undervisningen går Ronald Gabrielsen igjennom 4 av de ting vi kan lære av Daniel.

Døpt i Ånd og ild
Ikke mist troen på vekkelse (2 videoer)
FLERE VIDEOER

Taler fra Podcasten

DMAG-022021-print-1.jpg
Den rette tid.png
banner-troens-grunnvold_orig.jpg
Søk

dis:MAG bloggen