bible.jpg
pray.png

PÅMELDING: Gavelstad Gjestegård, tlf. 33 15 59 59 eller post@gavelstad.no

SISTE VIDEO

Tungetale

Evangeliet om Guds rettferdighet.png

Tungetale blir av mange sett på som dårskap, men det er ikke uvanlig for Gud å gjemme sin velsignelse i ting som for denne verden kan virke som dårskap. Men selv om tungetale kan virke som galskap, viser faktisk vitenskaplige undersøkelser at de som jevnlig praktiserer tungetale er mer mentalt stabile. I denne første undervisning kommer vi også inn på hva tungetale er og at Bibelen taler om forskjellige former for tungetale.

WonByOne er en app laget med hensikten å vise deg sannhetene i Bibelen på en enkel og forståelig måte

app-store.png
google-play-badge-2.png
Logo-APP-WonByOne.png
LIVETS FORSKJELLIGE
SESONGER

Livet har mange forskjellige sesonger, og ofte arbeider Gud med oss i disse sesonger. I dette budskap taler Ronald Gabrielsen om det å kjenne hvilken sesong du er i, og hva Gud ønsker du lære. Hoved fokuset i dette budskap er hva Gud ønsker å lære oss i "ørkensesonger".

Jesus er vår grunnvoll 

Ingen bygning er sterkere enn det grunnvollen er og det samme er sant når det kommer til vårt åndelige liv. Bibelen nevner selv noen emner som den definerer som grunnleggende, og disse emner er spesielt viktig for vår åndelige utvikling. Men grunnvollen som disse emner bygges på er ikke teologi eller doktriner, men en relasjon til en person — Jesus Kristus.

Det er tid for å våkne opp
4 ting profeten Daniel kan lære oss

Daniel er en av Bibelens store helter og det en del ting vi kan lære av ham i den tid vi lever nå. I denne undervisningen går Ronald Gabrielsen igjennom 4 av de ting vi kan lære av Daniel.

Døpt i Ånd og ild

Ikke mist troen på vekkelse (2 videoer)

Last ned PDF Notater

Last ned PDF Notater

Taler fra Podcasten

DMAG-022021-print-1.jpg

Videoer

Den rette tid.png
banner-troens-grunnvold_orig.jpg

Last ned PDF Notater