top of page

Taler av Remy Andre Hornes

Den nye pakts herlighet

Hele Bibelen er Guds ord og vi trenger å lese Det Gamle Testamentet for å fult ut kunne forstå Det Nye Testamentet. Det er sant at loven er oppfylt og at det er forskrifter vi ikke lenger trenger å følge, men det betyr ikke at Det Gamle Testamentet ikke lenger gjelder. I det Gamle Testamentet ser vi skygger av det som skal komme og derfor får vi en dypere forståelse av den nye pakts herlighet i lys av Det Gamle Testamentet.

Antikrists ånd

Antikrists ånd er meget utbredt i de nordiske land i dag, men når vi taler om Antikrist ånd taler vi ikke først og fremst om hedenskap. Antikrists ånd kommer der hvor Guds Ord først er blitt forkynt og søker å forfalske og erstatt det ekte. Dette skjer ved at falske lærere oppstykker Gud Ord og dette skjer ofte i dag når man snakker om Herrens gjenkomst og Herrens dag. På grunn av dette er det mange kristne som idag går rundt med et falsk håp, uforberedt på de ting som ligger foran.

Den profetiske tidslinje

Bibelen gir en profetisk tidslinje som danner noen rammer for hva og hvordan vi skal be. Derfor trenger vi å kjenne skriften og tiden vi lever i, slik at vi kan samarbeide med Gud. I stedet for å be Gud velsigne våre prosjekter, er det bedre å finne ut hva Gud gjør og jobbe samme med Ham.

bottom of page