top of page

Taler av Remy Andre Hornes

Antikrists ånd

Antikrists ånd er meget utbredt i de nordiske land i dag, men når vi taler om Antikrist ånd taler vi ikke først og fremst om hedenskap. Antikrists ånd kommer der hvor Guds Ord først er blitt forkynt og søker å forfalske og erstatt det ekte. Dette skjer ved at falske lærere oppstykker Gud Ord og dette skjer ofte i dag når man snakker om Herrens gjenkomst og Herrens dag. På grunn av dette er det mange kristne som idag går rundt med et falsk håp, uforberedt på de ting som ligger foran.

bottom of page