top of page

AKTUELLE TEMAER || Bønn //  Loviskhet eller nåde // Åndelig kamp // Jesu Gjenkomst //

IDENTITET (1/2)

Vi har alle et bilde av oss selv, men det er ikke alle som er klar over den store innvirkningen dette bildet har på livene våre. Dette bildet påvirker til og med vårt åndelige liv i stor grad. I denne undervisningen snakker Ronald Gabrielsen om hvordan vårt selvoppfattede bilde formes og viser, ut fra Bibelen, hvordan dette bildet kan frarøve oss de velsignelsene Gud ønsker at vi skal oppleve."

MarioMurillo.png
La de første kristne--02.png
Innta løfteslandet

Jesus lærte sine disipler at de alltid skulle be og ikke bli trette. Men når han underviste om bønn, var det ikke en stille og forsiktig bønn, men en pågående og frimodig bønn. Hvis vi ønsker å se vekkelse, må vi be på samme måte som Jesus lærte sine disipler å be.

Budskapet og forkynnelsen som skapte vekkelse i Norge

Peter Tore Gabrielsen taler om Hans Nielsen Hauge og budskapet som skapte vekkelse i Norge — og vårt behove for denne forkynnelsen i dag.

En animasjons film av John Bunyan bok "En pilegrims vandring" 
JanErnst.jpg

TALER AV JAN ERNST GABRIELSEN

denhelligeånd.jpg

Undervisning

To undervisninger om tungetale

Guds storhet og samfunnets likegyldighet

Peter Tore Gabrielsen taler ut fra Johannes Åpenbaring kapittel 4 om Guds storhet, men hvordan dagens samfunn i sin uvitenhet ikke viser Ham den ærbødighet Han fortjener. Skal vi komme til Ham må vi komme på Han premisser og gjennom den dør Han har gjort klar for oss.

oktober2022.jpg

MISJON NYHETER

Les om Kasia og Ronald's misjonsarbeid

En rett holdning til Guds Ord

Bibelen er ikke som alle andre bøker. Det er en bok du aldri helt vil forstå om det du leser ikke blir åpenbart for deg — og du tilegner deg ikke åpenbaring på samme måte som du tilegner deg kunnskap. Åpenbaring er noe Gud gir og derfor er din holding til Guds Ord avgjørende for hvor mye du vil få ut av din Bibellesning.

Logo-APP-WonByOne.png

WonByOne er en app

laget med hensikten å vise

deg sannhetene i Bibelen på

en enkel og forståelig måte

app-store.png
google-play-badge-2.png
Hauge 4-pakk.png

Taler fra Podcasten

Fellesskap med Gud

Kjernen i det kristne livet er vårt fellesskap med Faderen. Noe som kun er mulig gjennom Jesus, for Han var den eneste som kunne fjerne det som skilte oss fra Faderen. Ditt åndelige livs styrke ligger i din relasjon med Ham.

Gud taler gjennom drømmer

I Bibelen er det mange eksempler på at Gud talte til mennesker gjennom drømmer, men taler Han fortsatt gjennom drømmer? Alle drømmer vi, men jeg tror vi kan være enige om at mange av våre drømmer ikke er fra Gud — hvordan kan vi da lære oss å skjelne? I denne undervisningen tar Ronald Gabrielsen frem noen av de ganger Gud talte til mennesker i drømmer og ser på hva vi kan lære av disse eksemplene.

Gud taler gjennom sitt ord

Som kristen burde det være normalt å oppleve at Gud taler til oss, men mange kristne opplever ikke at Gud taler til dem — ikke fordi Han ikke taler, men fordi de ikke er klar over hvordan Han taler. Gud taler på mange forskjellige måter, men Han vil aldri motsi sitt eget ord. Derfor er det viktig å studere Guds ord, om man ønsker å høre Gud tale 

Søk

dis:MAG bloggen

bottom of page