top of page
Motivert av evigheten

Har vi en innflytelse på hvordan vår evighet blir — som går dypere enn bare Himmel eller Helvete? I denne undervisningen taler Jan Ernst Gabrielsen taler om det å være motivert av evigheten og ikke la dette livet distrahere oss.

Budskapet og forkynnelsen som skapte vekkelse i Norge

Peter Tore Gabrielsen taler om Hans Nielsen Hauge og budskapet som skapte vekkelse i Norge — og vårt behove for denne forkynnelsen i dag.

Den profetiske tidslinje

Bibelen gir en profetisk tidslinje som danner noen rammer for hva og hvordan vi skal be. Derfor trenger vi å kjenne skriften og tiden vi lever i, slik at vi kan samarbeide med Gud. I stedet for å be Gud velsigne våre prosjekter, er det bedre å finne ut hva Gud gjør og jobbe samme med Ham.

En animasjons film av John Bunyan bok "En pilegrims vandring" 
Den nye pakts herlighet

Hele Bibelen er Guds ord og vi trenger å lese Det Gamle Testamentet for å fult ut kunne forstå Det Nye Testamentet. Det er sant at loven er oppfylt og at det er forskrifter vi ikke lenger trenger å følge, men det betyr ikke at Det Gamle Testamentet ikke lenger gjelder. I det Gamle Testamentet ser vi skygger av det som skal komme og derfor får vi en dypere forståelse av den nye pakts herlighet i lys av Det Gamle Testamentet.

JanErnst.jpg

TALER AV JAN ERNST GABRIELSEN

RemyAndre.jpg

TALER AV REMY ANDRE HORNES

Guds storhet og samfunnets likegyldighet

Peter Tore Gabrielsen taler ut fra Johannes Åpenbaring kapittel 4 om Guds storhet, men hvordan dagens samfunn i sin uvitenhet ikke viser Ham den ærbødighet Han fortjener. Skal vi komme til Ham må vi komme på Han premisser og gjennom den dør Han har gjort klar for oss.

denhelligeånd.jpg

Undervisning

To undervisninger om tungetale

oktober2022.jpg

MISJON NYHETER

Les om Kasia og Ronald's misjonsarbeid

Fokus på evigheten!

Vårt liv her på jorden er uendelig kort i forhold til det livet vi alle får etterat vi har forlatt dette livet. Jesus døde ikke først og fremst for at vi skulle få et godt liv her på jorden, men han kom for å gi oss et godt EVIG LIV. Vi som kristne snakker ofte om hva Gud har gjort for oss og hans løfter til oss, Men la oss aldri glemme at Jesus først og fremst kjøpte oss fri fra et evig helvete borte fra ham. La oss fryde oss over at vi har et annet fedreland, en evig herlighet hvor det ikke finnes sorg eller tårer mer.

En rett holdning til Guds Ord

Bibelen er ikke som alle andre bøker. Det er en bok du aldri helt vil forstå om det du leser ikke blir åpenbart for deg — og du tilegner deg ikke åpenbaring på samme måte som du tilegner deg kunnskap. Åpenbaring er noe Gud gir og derfor er din holding til Guds Ord avgjørende for hvor mye du vil få ut av din Bibellesning.

Er Guds kjærlighet betingelsesløs

Er Guds kjærlighet betingelsesløs? ...og i så fall, hva betyr det? Man hører ofte kristne bruke dette uttrykket, men jeg tror ofte det blir misforstått. Det er viktig at vi skiller mellom hvem Guds kjærlighet er tilgjengelig for og hvem som faktisk får erfare Hans kjærlighet. Her er en kort video på 6 min. hvor jeg tar opp dette emnet.

Annonse-127x95-Januar2023.png
Logo-APP-WonByOne.png

WonByOne er en app

laget med hensikten å vise

deg sannhetene i Bibelen på

en enkel og forståelig måte

app-store.png
google-play-badge-2.png
Hauge 4-pakk.png

Taler fra Podcasten

Andre videoer

Fellesskap med Gud

Kjernen i det kristne livet er vårt fellesskap med Faderen. Noe som kun er mulig gjennom Jesus, for Han var den eneste som kunne fjerne det som skilte oss fra Faderen. Ditt åndelige livs styrke ligger i din relasjon med Ham.

Viktigheten av Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er ikke kun et teologisk emne, men en hjelper Jesus sa vi som trodde på Han skulle få. En hjelper som gjør oss i stand til å leve Jesus livet i hverdagen.

denhelligeånd.jpg

Undervisning

To undervisninger om tungetale

n714.jpg

Norden 7:14

Bønnenettverk for de nordiske land

Gud taler gjennom drømmer

I Bibelen er det mange eksempler på at Gud talte til mennesker gjennom drømmer, men taler Han fortsatt gjennom drømmer? Alle drømmer vi, men jeg tror vi kan være enige om at mange av våre drømmer ikke er fra Gud — hvordan kan vi da lære oss å skjelne? I denne undervisningen tar Ronald Gabrielsen frem noen av de ganger Gud talte til mennesker i drømmer og ser på hva vi kan lære av disse eksemplene.

Gud taler gjennom sitt ord

Som kristen burde det være normalt å oppleve at Gud taler til oss, men mange kristne opplever ikke at Gud taler til dem — ikke fordi Han ikke taler, men fordi de ikke er klar over hvordan Han taler. Gud taler på mange forskjellige måter, men Han vil aldri motsi sitt eget ord. Derfor er det viktig å studere Guds ord, om man ønsker å høre Gud tale 

Søk

dis:MAG bloggen

bottom of page