top of page

AKTUELLE TEMAER:

PODCAST

podcast.jpg

Finn Guds vilje for ditt liv

Finn Guds vilje for ditt liv

Lev i seier

Lev i seier

Lev i det overnaturlige

Lev i det overnaturlige

Djevelens taktikk

Djevelens taktikk

Troens lydighet

Troens lydighet

Hvordan bære frukt

Hvordan bære frukt

Personlig vekst

Personlig vekst

NÅDE

Er det nåden som frelser?

Er det nåden som frelser?

Missforstått nåde

Missforstått nåde

Hva er nåde?

Hva er nåde?

Frelst av nåde eller ved tro?

Frelst av nåde eller ved tro?

Loviskhet eller nåde?

Loviskhet eller nåde?

Bønnens grunnvoll

Bønnens grunnvoll

Bønn er fellesskap med Gud

Bønn er fellesskap med Gud

Kriterier for bønnesvar

Kriterier for bønnesvar

Pågående bønn

Pågående bønn

Be i tro

Be i tro

Forskjellige typer bønn

Forskjellige typer bønn

EVANGELISASJON

Hvordan forkynne Evangeliet

Hvordan forkynne Evangeliet

Frimodighet og mirakler

Frimodighet og mirakler

Evangeliet ifølge Apostlenes Gjerninger

Evangeliet ifølge Apostlenes Gjerninger

Bibelsk evangelisasjon

Bibelsk evangelisasjon

ÅNDELIG KRIG

Guds fulle rustning

Guds fulle rustning

Åndelig kamp

Åndelig kamp

5 ting djevelen ikke ønsker du skal vite

5 ting djevelen ikke ønsker du skal vite

Du er i krig

Du er i krig

SYND OG TILGIVELSE

Tilgivelse

Tilgivelse

Synden er for evig utslettet

Synden er for evig utslettet

Hva skjedde på korset?

Hva skjedde på korset?

Korsets kraft

Korsets kraft

Bibelens budskap om frelse

Bibelens budskap om frelse

BØKER I BIBELEN

Romerbrevet

Romerbrevet

Judas brev

Judas brev

Menighetsplanting

Menighetsplanting

Hvor er pionerene?

Hvor er pionerene?

Mesterens plan

Mesterens plan

TILBEDELSE

Tilbedelse

Tilbedelse

Den tilbedelse Gud ønsker

Den tilbedelse Gud ønsker

Effekten av tilbedelse

Effekten av tilbedelse

DEN HELLIGE ÅND

Pinsekraften

Pinsekraften

Taler Gud i dag?

Taler Gud i dag?

Den Hellige Ånds ledelse

Den Hellige Ånds ledelse

Åndens frukt og gaver

Åndens frukt og gaver

Tungetale

Tungetale

Dåpen i Den Hellige Ånd

Dåpen i Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd og Den Nye Pakt

Den Hellige Ånd og Den Nye Pakt

ENDETIDEN

Jesu gjenkomst

Jesu gjenkomst

Tidens tegn

Tidens tegn

Endetidens folk

Endetidens folk

Jesus kommer snart

Jesus kommer snart

PENGER OG ARBEID

Hva sier Bibelen om penger?

Hva sier Bibelen om penger?

Hva sier Bibelen om arbeid?

Hva sier Bibelen om arbeid?

Hva sier Bibelen om forvaltning?

Hva sier Bibelen om forvaltning?

DIVERSE

Kunnskap vs. Kjennskap

Kunnskap vs. Kjennskap

Et folk til Guds ære

Et folk til Guds ære

Den åndelige verden

Den åndelige verden

Vår holdning til denne verden

Vår holdning til denne verden

Guds Rike

Guds Rike

Hvorfor Jesus?

Hvorfor Jesus?

Guds Ord

Guds Ord

Hold deg til Jesus

Hold deg til Jesus

Meningen med livet

Meningen med livet

Aktiver din tro

Aktiver din tro

Åndelige manifestasjoner

Åndelige manifestasjoner

Bestå livets prøve

Bestå livets prøve

Gud bruker alminnelige mennesker

Gud bruker alminnelige mennesker

Forstår du Johannes 3:16

Forstår du Johannes 3:16

Åpenbaring

Åpenbaring

Når Gud er taus

Når Gud er taus

Troens Grunnvoll

Troens Grunnvoll

Åndelig vekst

Åndelig vekst

Født på ny

Født på ny

Seier over synd

Seier over synd

Helliggjørelse

Helliggjørelse

Gudsfrykt

Gudsfrykt

Et kall til hellighet

Et kall til hellighet
Guds barn

Guds barn

Den nye skapningen

Den nye skapningen

Kunnskap vs. Kjennskap

Kunnskap vs. Kjennskap
bottom of page