DEN HELLIGE ÅND

NÅDE

EVANGELISASJON

ENDETIDEN

ÅNDELIG KRIG

PENGER OG ARBEID

SYND OG TILGIVELSE

DIVERSE

MISJON

TILBEDELSE

BØKER I BIBELEN

AKTUELLE TEMAER:

KRISTEN LIVSSTIL

BØNN

PODCAST

podcast.jpg

Finn Guds vilje for ditt liv

 

Lev i seier

 

Lev i det overnaturlige

 

Djevelens taktikk

 

Troens lydighet

 

Hvordan bære frukt

 

Personlig vekst

 

NÅDE

Er det nåden som frelser?

 

Missforstått nåde

 

Hva er nåde?

 

Frelst av nåde eller ved tro?

 

Loviskhet eller nåde?

 

Bønnens grunnvoll

 

Bønn er fellesskap med Gud

 

Kriterier for bønnesvar

 

Pågående bønn

 

Be i tro

 

Forskjellige typer bønn

 

EVANGELISASJON

Hvordan forkynne Evangeliet

 

Frimodighet og mirakler

 

Evangeliet ifølge Apostlenes Gjerninger

 

Bibelsk evangelisasjon

 

ÅNDELIG KRIG

Guds fulle rustning

 

Åndelig kamp

 

5 ting djevelen ikke ønsker du skal vite

 

Du er i krig

 

SYND OG TILGIVELSE

Tilgivelse

 

Synden er for evig utslettet

 

Hva skjedde på korset?

 

Korsets kraft

 

Bibelens budskap om frelse

 

BØKER I BIBELEN

Romerbrevet

 

Judas brev

 

Menighetsplanting

 

Hvor er pionerene?

 

Mesterens plan

 

TILBEDELSE

Tilbedelse

 

Den tilbedelse Gud ønsker

 

Effekten av tilbedelse

 

DEN HELLIGE ÅND

Pinsekraften

 

Taler Gud i dag?

 

Den Hellige Ånds ledelse

 

Åndens frukt og gaver

 

Tungetale

 

Dåpen i Den Hellige Ånd

 

Den Hellige Ånd og Den Nye Pakt

 

ENDETIDEN

 

Jesu gjenkomst

 

Tidens tegn

Endetidens folk

 

Jesus kommer snart

 

PENGER OG ARBEID

Hva sier Bibelen om penger?

 

Hva sier Bibelen om arbeid?

 

Hva sier Bibelen om forvaltning?

 

DIVERSE

Kunnskap vs. Kjennskap

 

Et folk til Guds ære

 

Den åndelige verden

 

Vår holdning til denne verden

 

Guds Rike

 

Hvorfor Jesus?

 

Guds Ord

 

Hold deg til Jesus

 

Meningen med livet

 

Aktiver din tro

 

Åndelige manifestasjoner

 

Bestå livets prøve

 

Gud bruker alminnelige mennesker

 

Forstår du Johannes 3:16

 

Åpenbaring

 

Når Gud er taus

 

Troens Grunnvoll

 

Åndelig vekst

 

Født på ny

 

Seier over synd

 

Helliggjørelse

 

Gudsfrykt

 

Et kall til hellighet

 
 

Guds barn

Den nye skapningen

 

Kunnskap vs. Kjennskap