top of page

Taler av Jan Ernst Gabrielsen

Motivert av evigheten

Har vi en innflytelse på hvordan vår evighet blir — som går dypere enn bare Himmel eller Helvete? I denne undervisningen taler Jan Ernst Gabrielsen taler om det å være motivert av evigheten og ikke la dette livet distrahere oss.

Motivert av evigheten

Det er viktig å ha et evighetsperspektiv over vårt liv. Jesus forkynte sterkt om dette i sin tjeneste og var tydelig på at Gud ser etter fruktene av vår tro — og det er interessant at vi skal lønnes en dag for «våre gjerninger» her i livet. La oss gjøre som Paulus ber Korinterne gjøre: Ransak dere selv om dere er i troen! La oss være preget av gudsfrykt og leve Jesus-livet på den smale veien! Da venter en evig herlighet i tjeneste for Kong Jesus!

Fokus på evigheten!

Vårt liv her på jorden er uendelig kort i forhold til det livet vi alle får etterat vi har forlatt dette livet. Jesus døde ikke først og fremst for at vi skulle få et godt liv her på jorden, men han kom for å gi oss et godt EVIG LIV. Vi som kristne snakker ofte om hva Gud har gjort for oss og hans løfter til oss, Men la oss aldri glemme at Jesus først og fremst kjøpte oss fri fra et evig helvete borte fra ham. La oss fryde oss over at vi har et annet fedreland, en evig herlighet hvor det ikke finnes sorg eller tårer mer.

bottom of page