top of page
  • Forfatterens bildeRonald Gabrielsen

Sang, musikk og tilbedelse


Fotballsupportere synger sammen for å støtte laget sitt og hvis vi hører på rask musikk med høy lyd kan vi bli «gira». Samtidig kan avslappende musikk senke blodtrykket. I dag bekrefter selv vitenskapen at sang og musikk er bra for oss og med dette i tankene gir det god mening å prioritere lovsang til Gud.


Det er ikke tvil om at sang og musikk er en stor del av de fleste menigheters møter, selv om man i noen sammenhenger ofte diskuterer musikkstil. Noen vil sikkert gå så langt som å si at noen musikkstiler er mer “åndelige” enn andre, men personlig tror jeg ikke det er musikkstilen som er det avgjørende.


Folk reagerer forskjellig på forskjellige typer musikk og når alt kommer til alt tror jeg musikk bare er et redskap — dog skal det sies at musikk kan være et kraftfullt redskap. Faktisk så kraftfullt at man i de senere år har begynt å bruke musikk som behandling for enkelte sykdommer.


Det er ingen tvil om at sang og musikk påvirker oss og det er Gud som har skapt oss slik. Men hvorfor skal sang og musikk være inkludert når vi samles som Guds folk, eller hvorfor oppfordrer Bibelen oss til å synge vår lovprisning til Gud?

HVA SIER BIBELEN?

David slår fast at “… det er godt å lovsynge vår Gud …” og at “… lovprisning sømmer seg …” (Sal 147:1). Han sier også at når vi kommer fram for Gud skal vi gå “… inn i Hans forgårder med lovprisning …” (Sal 100:4).


Også i det Nye Testamentet blir vi oppfordret til å synge for Herren. Paulus oppfordrer de kristne i Efesos til å bli “… fylt av Ånden og synge sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren” (Ef. 5:18b-20). Til menigheten i Korint sier han at “… når dere kommer sammen, har hver av dere en salme …” (Kor.14:26).


Ja, selv når Johannes får et glimt bak forhenget rapporterer han at folk fra “… hver stamme og tungemål og folkeslag …” (Åp 5:9) synger en ny sang. Senere så han en stor skare som ingen kunne telle, bestående av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. De stod foran Guds trone og sang “… frelsen tilhører vår Gud, Han som sitter på tronen og Lammet! …” (Åp 7:10).


I dette crescendo av tilbedelse står det at selv englene, de eldste og de fire livsvesener, faller ned på sitt ansikt og synger “… Velsignelsen, herligheten og visdommen, takksigelsen og æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet! …” (Åp 7:12).


Jeg kunne ha fortsatt med skriftsted etter skriftsted for Bibelen er fylt av lovsang. Ja, det er ikke bare Bibelen som er fylt av lovsang — Himmelen er fylt av lovsang. Ingen annen bok i Bibelen gir oss et klarere bilde av Himmelen enn Johannes Åpenbaring, og bortsett fra Salmenes bok er det ingen annen bok i Bibelen som inneholder så mye lovsang.

SANG ENGASJERER OSS

Det er noe med sang og musikk som engasjerer hele oss — gjør at vi er helt tilstede — spesielt om det er sanger eller musikk man liker. De som har forsket på musikk sier at musikk gjør at hele hjernen begynner å jobbe. Hvis vi tar et bilde av en hjerne i en såkalt fMRI-maskin sier forskere at bildet lyser opp som et fyrverkeri, når man synger eller hører på musikk, fordi musikken påvirker så mange deler av hjernen.


Hvis vi med denne viten begynner å tenke på hva som egentlig skjer med oss når vi lovsynger Gud, vil vi fort forstå at lovsang ikke bare er en hyggelig aktivitet. Det har en egen evne til å engasjere hele oss, og bringe oss fullt ut til stede i en hyllest av Ham som er verdig all lovprisning.


Både musikk og mennesker er skapt av Gud. Derfor tror jeg ikke det er tilfeldig at Bibelen oppfordrer til sang og musikk i forbindelse med det å tilbe Ham. Salme 47:1 taler om å “klappe i hendene” og “rope til Gud med jublende røst”. Salme 150 nevner ting som basunrøst, harpe og lyre, tamburin, dans, klingende cymbler, strengespill og fløyte.


Lovsang og tilbedelse er noe som skal engasjere oss. Det er noe som skal bringe hele oss framfor Guds trone — ånd, sjel og legeme — og her er musikk et hjelpemiddel Gud har skapt. Det handler ikke om musikkstilen i seg selv, for den er kun et redskap. Det handler om at vi, med hele oss, utrykker vår glede, beundring og takknemlighet til Gud.


HOLD FOKUS

Når vi tilber Gud gleder det Hans hjerte, men det er ikke bare Gud som påvirkes — det skjer noe med oss også. De fleste av oss opplever hvordan livet har en tendens til å oppsluke vårt fokus, når vi lever i en verden hvor krig, gjengkriminalitet, hungersnød, klimakrise og høye strømpriser fyller nyhetsbildet. Da kan man fort bli motløs og deprimert. Nettopp derfor er det viktig at vi prioriterer lovsang og tilbedelse.


Du har sikkert opplevd at når du setter deg ned for å lese i Bibelen eller for å be, så kan det noen ganger være vanskelig å samle tankene. Men når man synger av hele hjertet for Gud fenger det på en måte hele vårt fokus.


Nå er det ikke alle som kan spille et instrument, men det betyr ikke at man ikke kan lovsynge av hele hjertet når man er hjemme alene. Man kan sette på et lovsangsalbum og synge med av hele hjertet — og om du gjør det er jeg ganske sikker på at du vil oppdage at det da er lettere å konsentrere seg om Gud. Sang og musikk er nemlig noe som hjelper oss å bli konsentrert.


Jeg tror aldri det har vært viktigere å ta kontroll over vårt fokus enn den tid man lever i nå. Ja, det er sant at det skjer mye som ikke er bra rundt oss, men det er også sant at Gud ennå er på tronen og at Han har full kontroll.


Det vi fokuserer på vil prege vår sinnsstemning, og personlig vil jeg heller at min sinnsstemning skal være preget av Guds allmakt enn av det nyhetene presenterer.

89 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page