top of page
  • Forfatterens bildeRonald Gabrielsen

Hvorfor blod?

Oppdatert: 18. aug. 2021


Det er mange som synes ofringene i GT virker blodige og jeg kan godt forstå at de kan virke groteske for mange i vår moderne kultur. Konsepter som blodspakter, ofringer og ritualer er jo ikke noe de fleste moderne mennesker har et forhold til.


På Bibelens tid hadde mennesker et helt annet forhold til disse ting – ikke bare Israels folk, men også nasjonene rundt. Allerede i 1. Mosebok 3:21 ser vi at Gud gjør den første ofringen, da Han gir Adam og Eva klær av dyreskinn. Når Kain og Abel senere skal ofre til Gud ser vi at Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene fra småfeet. Kain derimot bar fram for Herren et offer av åkerens grøde og når man leser historien i 1. Mosebok 4:3-7 ser vi at Gud ikke aksepterte Kain sitt offer.


HVA ER DET MED BLOD?

Man kan jo undre seg litt over hvorfor blod er så viktig for Gud og jeg er ikke sikker på om noen av oss fullt ut forstår det. Men 5. Mosebok 12:23 gir oss en pekepinn på hvorfor blodet er så viktig. Der står det at livet ligger i blodet og vi vet jo også godt at om et menneske mister blodet så mister det også livet. Blod representerer altså liv og derfor er blod så viktig i Guds øyne - det representerer liv. Når blod blir utgytt representerer det altså at et liv blir gitt og i forbindelse med ofringer representerer det at et liv blir gitt på vegne av et annet.


Når Adam og Eva falt i synd og mistet fellesskapet med Gud, hadde Gud allerede en plan klar. Derfor ser vi at Gud i 1. Mosebok 3:15 sier til djevelen: “Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.” Dette var en profeti om Jesus og hvordan Han ved sin død på korset skulle bryte djevelens makt. Alle ofringene som senere blir introdusert i GT var profetiske handlinger som pekte fram mot korset.


JESUS VAR GUDS LAM

Når Johannes ser Jesus komme gående kan det virke som om Johannes allerede visste hvilken skjebne som ventet Jesus. Det kommer frem av det han sier i Johannes 1:29:

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! — Johannes 1:29

Allerede fra starten ser vi at Johannes forstod at Jesus kom for å løse verdens syndeproblem og at han kaller Jesus for “Guds lam” indikerer også at Jesus kom for å bli ofret. Selv om det kan være vanskelig for oss å fullt ut forstå hvorfor blod er så viktig for Gud, og da spesielt Jesu blod, så er Hebreerbrevet 9:22 veldig tydelig på at det er en direkte sammenheng mellom utgytelse av blod og tilgivelse for synd.

Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. — Hebreerbrevet 9:22

Når Jesus døde på korset sonet Han verdens synd, men det var ikke Hans død alene som gjorde at synd ble tilgitt, og det var heller ikke den mengde av tortur som gjorde det. Det var noe Gud var ute etter som Jesus måtte dø for å kunne gi og det var Hans blod. Derfor sier Jesus når Han innstifter nattverden:

For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. — Matteus 26:27

BLOD AV ET FEILFRITT LAM

Ofringene i GT var kun et bilde på det offer som skulle skje på korset og de kunne derfor ikke fullt ut sone menneskers synd. De kunne legge et midlertidig dekke over synden, men ikke fjerne den. Men Jesu blod var bedre enn blod av bukker og kalver, og da Han døde står det at Han gikk inn i helligdommen i Himmelen og der kjøpte oss fri for evig.

Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig… Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud… Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. — Hebreerbrevet 9:12,14, 26

Fordi Jesus var uten synd var Han et “feilfritt offerlam” og derfor hadde også Hans blod en sterkere renseeffekt (Heb. 12:24). Jeg tror djevelen hadde en viss forståelse av at blod kunne sone for synd, men jeg tror ikke han forstod hvilken kraft Jesus blod inneholdt. Jesus blod dekket ikke kun over synd – den fullstendig fjernet synden og brøt dens makt.


KJØPT MED BLOD

Når man leser igjennom de skriftsteder i Bibelen som taler om Jesu blod ser man ofte utrykk som at vi ble “…renset ved Jesus Kristi blod” (1. Pet 1:2), at Jesus vant oss ved sitt eget blod (ApG 28:20), eller at Jesu blod ble utgytt som en soning for vår synd (Rom 3:25). Et annet utrykk som går igjen flere ganger er at vi ble kjøpt ved Jesu Kristi blod.


Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. — 1. Petersbrev 1:18-19
De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. — Johannes Åpenbaring 5:9

Det er tydelig at Jesu blod hadde stor betydning for Gud og at når Jesus døde var det blodet Gud var ute etter. Selv om vi kanskje ikke forstår hele dybden når det kommer til blodets betydning, åpenbarer Guds Ord i alle fall nok til at vi kan forstå at det er en utrolig kraft i Jesu blod. En kraft som ikke bare dekker synden, men som totalt bryter dens makt i våre liv.

202 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page