top of page
  • Forfatterens bildejanernstgabrielsen

Gjelder misjonsbefalingen alle?

Oppdatert: 27. jun. 2023Vi har kanskje hørt at Jesu misjonsbefaling fra Matteus 28 kun var en befaling til Jesu egne disipler og gjelder ikke oss i dag. Det er en farlig forfalskning, fordi Bibelen er tydelig på at ansvaret om å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler ligger på oss alle helt til oppdraget er fullført.


Jesus sa også i Matteus 24:14 at «... Dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme ...» Også i Markus 13:10 bekrefter Jesus at før Han kommer tilbake, må «... Evangeliet først bli forkynt for alle folkeslag ...» Dette er et oppdrag som gjelder oss alle, og som skal oppta oss helt til Jesus kommer tilbake.


«La dere forsone med Gud!»

Paulus sier i 2. Korinterbrev 5:18 at «... Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste ...» og i vers 20 sier han at vi er: «... utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss ...», og at vårt budskap skal være «... La dere forsone med Gud!».


Guds hjerte er at menneskers relasjon med Ham skal bli gjenopprettet og om vi ønsker å gjøre Hans vilje, er det å nå de unådde med evangeliet absolutt Guds vilje. Men du trenger ikke å reise utenlands for å nå de unådde. Du kan ta del i oppdraget ved å hjelpe dem som har mulighet til å reise. På denne måten kan du bli en utsender som gjør det mulig for andre å nå steder hvor vestlige misjonærer ikke kan reise.


Forskjellige oppgaver, men samme oppdrag

Paulus spør i Romerbrevet 10:14-15 «Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på Ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt?».


Vi har alle fått del i det store oppdraget, men oppgavene er mange. Det er som når en nasjon er i krig. Alle kan ikke være soldat ute ved fronten. Noen må sende dem ut, noen må underholde og støtte dem, noen må planlegge og organisere, men alle er de en del av den samme krigen.


Den «krig» vi er en del av utkjempes ikke med kuler og krutt, men vi sendes ut for å redde folk fra mørkets rike. Vårt budskap er frihet for dem som er i fangenskap, eller som Paulus sier: «Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter!» (Rom 10:15)


Vi er avhengige av at alle stiller opp. For når du stiller opp der hvor du kan, vil du gjøre det lettere for andre å fullføre den oppgave de er kalt til. På denne måten knyttes vi sammen, som et legeme, med samme oppgave, men med forskjellige tjenester.


La oss alle søke Herren og stille oss til tjeneste! Han vil vise den enkelte av oss hva som er vår plass og hvordan vi kan bidra. Vi kan ikke alle gjøre alt, men når vi alle gjør det vi kan, blir selv oppgaver så store som verdensmisjon mulige.


Den praktiske konsekvensen av dette

Jeg har arbeidet med misjon det meste av mitt voksne liv, og det første oppdraget jeg fikk da jeg begynte å arbeide for Troens Bevis var å oversette rapporter fra de innfødte evangelistene. Rapporter kom fra mange forskjellige land og min jobb var å sende informasjon til dem som hadde gitt om hva de innfødte evangelistene hadde gjort. Det var jo takket være disse givere at disse evangelister hadde kunnet reise ut.


En dag skal vi alle få lønn for den innsats vi har gjort. Enten din oppgave er å be for dem som går eller støtte dem økonomisk så de kan reise ut og i tjeneste, så vil ikke vår innsats bli glemt av Gud. Jesus sier at selv et beger kalt vann vil ikke gå ubemerket hos Gud (Matt 10:42).


Når vi gir til misjon vil vi som Jesus sa skaffe oss «... venner ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt ...» (Luk 16:9). Kun Gud vet hvor mange du vil møte i Himmelen som vil være der fordi du var med å gjorde det mulig for dem å høre evangeliet.


Menigheten i Filippi var en av de menigheter som hadde støttet Paulus økonomisk, slik at Han kunne forkynne evangeliet. Og fordi de hadde støttet ham, sier Paulus at de også ville få del i frukten av hans tjeneste. Ja, han skriver at «... den skal bli godskrevet dere rikelig ...» (Fil 4:17).


Du kan også få del i frukten av andre misjonærer og evangelisters arbeid, og du gjør det ved å be og støtte dem i deres tjeneste. Når vi alle gjør dette, kan vi se befalingen om å gjøre alle folkeslag til disipler bli fullført.

93 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page