top of page
  • Forfatterens bildeRonald Gabrielsen

Er Guds kjærlighet betingelsesløs?Vi hører ofte folk si at Guds kjærlighet er betingelsesløs — men hva mener vi egentlig med det? Ja, det stemmer at Romerbrevet 5:8 sier «... Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere ...», og i den forstand så er Guds kjærlighet betingelsesløs. Men samtidig vet vi at ikke alle mennesker får erfare Guds kjærlighet, for Bibelen er tydelig på at noen mennesker vil gå fortapt.


Ja, det var Gud som tok initiativet og derfor sier 1. Johannes 4:19 at «Vi elsker fordi han elsket oss først.». Men samtidig kreves det en respons fra vår side om vi ønsker å erfare denne kjærligheten. Jesus sa til sine disipler at «... Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet ...» (Joh 15:10). Noen vil her kanskje si at 1. Johannes 3:22 sier at «... Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn ...», så vi trenger ikke gjøre noe, vi trenger bare å tro — og nettopp det er mitt poeng «Å tro» er en respons.


Ja, «... av nåde er dere frelst, ved tro ...» og verset sier også at «... Det hviler ikke på gjerninger ...» (Ef. 2:8-9), men Paulus sier ikke her at frelsen er betingelsesløs. Han sier at det å bli frelst er ikke basert på våre gjerninger, men det er noe som tilbys oss, ufortjent og av nåde — men han legger også til «ved tro», og dette er en betingelse.


Det var ikke noen betingelser som lå til grunn for at Gud av kjærlighet valgte å sende sin Sønn for å dø for oss på et kors. Vel, den eneste betingelsen vi oppfylte, ifølge Johannes 3:16 var at vi var fortapt. Men selv i Johannes 3:16 ser vi at det står at «... for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt ...».


Initiativet til Guds kjærlighet er og var betingelsesløst, men om vi ønsker å få erfare Guds kjærlighet og frelse så kreves det en respons fra vår side — og sett fra den vinkel er ikke Guds kjærlighet betingelsesløs.


På korset sonet Jesus all verdens synd, men dette blir ikke meg til del om jeg ikke tar imot den frelse som tilbys meg. Det er en detalj som er viktig å få meg seg her. Det er at Jesus tilga ikke hele verdens synd på korset, men han SONET hele verdens synd. Alle menneskers synd er ikke allerede tilgitt, men den er sonet for. Hva betyr det? Det betyr at prisen for tilgivelse er betalt, så jeg behøver ikke å betale noe — men jeg må ta imot «gaven» om den skal bli meg til del.


1. Johannes 1:9 sier at «... dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene ...». Det ligger en betingelse her, og det er «dersom vi bekjenner». Paulus sier at hvis vi bekjenner med vår munn at Jesus er Herre og tror at Gud oppreise Ham fra de døde så skal vi bli frelst (Rom 10:9-10). Å «bekjenne med vår munn» og «tro at Gud oppreiste Jesus fra de døde» er betingelser og om du ser gjennom hele Det Nye Testamentet vil du se det samme — verken frelse eller det å oppleve Guds kjærlighet er betingelsesløst.


Initiativet lå hos Gud og det var ikke basert på at vi hadde oppfylt noen betingelser for å fortjene det, men det betyr ikke at vi betingelsesløst får oppleve det.155 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page