top of page

TUNGETALE

Tungetale blir av mange sett på som dårskap, men det er ikke uvanlig for Gud å gjemme sin velsignelse i ting som for denne verden kan virke som dårskap. Men selv om tungetale kan virke som galskap, viser faktisk vitenskaplige undersøkelser at de som jevnlig praktiserer tungetale er mer mentalt stabile. I denne første undervisning kommer vi også inn på hva tungetale er og at Bibelen taler om forskjellige former for tungetale.

bottom of page