top of page
N714-250x90mm-—-Brusdalsheimen.png

For første gang har vi invitert til Norden 714 konferanse på Sunnmøre og vi gleder oss til noen gode dager på Brusdalsheimen med fokus på bønn og vekkelse.​

 

Talerne deltar også med innlegg i andre av møtene. Det blir satt av tid til å søke Herren i bønn i alle møtene, og veiledning i bønn for vekkelse med utgangspunkt i 2. Krønikebok 7:14. Alle møtene vil fokusere på vekkelse og muligheter for forbønn, men kveldsmøtene blir spesielt lagt opp som vekkelsesmøter.

 

Litt informasjon om økonomi og gaver

Norden 714 er ennå ikke registrert som en egen organisasjon i Norge, og det har bare vært en liten gruppe som har tatt initiativ til samlingene her. Det har kostet en del å forberede denne konferansen med annonser og annet, og det er lagt ut av enkeltpersoner. Vi håper imidlertid at dere som deltar vil være med å gi en gave til dekning av de utgiftene som har vært og som trenges for å planlegge nye samlinger. 

 

Gaver til den norske Norden 714-gruppens oppgaver kan derfor gis på VIPPS 700532. Det vil komme opp «Kristent Sionistsenter» som mottaker, og vi har et samarbeide slik at alle gaver som kommer inn i løpet av denne helgen vil gå til den norske Norden 714-gruppens utgifter. 

 

Lars Enarson har også store behov til sitt nye senter i Jerusalem og det er mulig å støtte hans arbeid med VIPPS 638666. Det kommer da opp «På Jerusalems Murar» som hans organisasjon heter.

 

Oversikt over giver-muligheter:

 

 • Gaver til det norske Norden 714-arbeidet
  VIPPS 700532 (Det blir også tatt opp offer
  i møtene for de som gir i kontanter).

 

 • Gaver til Lars Enarsons arbeid
  VIPPS 638666

Møteprogrammet i helgen:

 

FREDAG 4. NOVEMBER

 • Kl. 19.00 – Arne Borgersen taler.
  Jan Ernst Gabrielsen deler info om Norden 714 og bønn.

LØRDAG 5. NOVEMBER

 • Kl. 11:00 — Kjell Madsen Kjørholt  

 • Kl. 15:00 — Peter Tore Gabrielsen
  Hauges forkynnelse aktuell i dag.

 • Kl. 19:00 — Remy Andre Hornes
  Vekkelsesmøte med  

 

SØNDAG 6. NOVEMBER

 • Kl. 11:00 — Jan Ernst Gabrielsen 

bottom of page