• Ronald Gabrielsen

Samvittighetens nøkkel


Det finnes en nøkkel Gud har gitt oss, som hjelper oss å skjære gjennom endeløse diskusjoner og tale rett til hjertet. Dessverre kjenner mange kristne ikke til denne nøkkelen og de som kjenner til den har ofte misforstått hvordan den skal brukes.


Denne nøkkel er verken en vei til frelse, eller en hammer vi skal slå folk i hodet med. Den er et redskap som åpner folks øyne for deres behov for frelse og forbereder hjertet på å motta evangeliets budskap.


Når Jesus i Markus 4:13-20, forklarer lignelsen om såmannen, forstår vi at lignelsen handler om fire forskjellige typer mennesker som hører Guds ord. Den første forstod ikke det han hørte, så ordet slo ikke rot. Den andre tok imot ordet med glede, men «hjertes jordgrunn» var ikke blitt forberedt på å ta imot såkornet. Avgjørelsen var derfor overfladisk og vedkommende falt fort fra troen. Den tredje tok imot ordet og det slo rot, men det var ting i vedkommens liv som kvelte ordet. Selv om treet vokste opp var det uten frukt. De siste var de som var god jord. De tok imot ordet og det bar frukt.


Mange som hører evangeliet er i den andre kategorien. De hører et fint budskap om at Gud er god, at Jesus elsker dem og vil gi dem fred og glede. Alt dette er sant, men ingen av disse uttalelsene rører ved HVORFOR de trenger å bli frelst. Derfor har de kun en overfladisk forståelse av frelsen.