• Ronald Gabrielsen

Lær deg å høre Guds stemme


Som kristen burde det være helt naturlig å høre Gud tale og være ledet av Den Hellige Ånd i hverdagen. Men dessverre er det mange kristne som tror de aldri har hørt Gud tale eller blitt ledet av Den Hellige Ånd.

  • Vi kan ofte bli ledet av Den Hellige Ånd uten å være klar over det selv og Gud taler til oss selv om vi ikke alltid oppfatter at det er Gud som taler til oss.

  • Noen ganger er det på grunn av mangel på undervisning