• janernstgabrielsen

Jesus – vår dommer!


Vi har sikkert hørt mange ganger at Jesus ikke er kommet for å dømme oss, og det blir referert til Joh. 3, 17: «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.» Det er selvfølgelig riktig og bibelsk at da Jesus kom første gang og ble født inn i verden som menneske, så kom han ikke for å dømme. Likevel sa han i Joh. 3, 18: «den som ikke tror, er allerede dømt,» og i Joh. 12, 48: «Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine Ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.»


Men det er like riktig at Gud har utvalgt nettopp Jesus til å være dommer, og Peter sier det slik når han taler til dem som har samlet seg i Kornelius´ hus i Apg. 10, 42: «det er Han som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.» Paulus sier det samme når han snakker på Areopagos i Apg. 17, 31: «Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den